Goed gedaan

duim-omhoog1

Een compliment is een lovende of vleiende uitdrukking. Iemand kan een ander verbaal of non verbaal een compliment geven, als uiting van waardering voor een geleverde prestatie. Een compliment kan functioneren als een positieve bekrachtiging en dient dan als prikkel om het bedoelde gedrag te herhalen.

Voor degene die het compliment ontvangt is het niet altijd gemakkelijk om hier op een  “gepaste” manier op te reageren. Toch hoeft dit niet altijd aan de ontvanger van de boodschap te liggen. Volgens het complimenten ABC moet de gever van het compliment namelijk rekening houden met een behoorlijk aantal voorwaarden. In dit geval de drie belangrijkste:

Een compliment moet accuraat, dat wil zeggen, het moet zo precies mogelijk zijn  en van directe toepassing op de situatie.” Die ene forehand van drie weken geleden, dat was een heerlijke bal”, zal dan ook weinig indruk maken.

Verder moet de aanmoediging ook believable ,geloofwaardig, zijn: “Wat een fantastische smash, yes !!”, na een mislukte lob van de tegenstander, zal ook niet echt binnenkomen.

Ten slotte moet  het compliment ook constructive zijn, het moet aansluiten bij wat bij de persoon past en het moet bruikbaar zijn voor de ander om stappen vooruit te zetten, richting zijn doel. “Goed man, die verdedigende spinballen!” als blijk van waardering doorgeven aan de speler die zich ten doel heeft gesteld om dit seizoen zijn aanvallende spel te verbeteren, zal dan ook weinig tot de verbeelding spreken.

Toch ben ik van mening dat zowel de gever,als ook de ontvanger van de boodschap op momenten misschien iets minder kritisch zouden kunnen zijn. De boodschapper zou niet steeds op zijn hoede hoeven zijn of hij wel volgens een bepaald abc handelt. De ontvanger op zijn beurt ook niet en hij zou de de goede bedoelingen van de boodschapper als uitgangspunt kunnen nemen. Want laten we eerlijk zijn: wie hoort het, of wie zegt het nu niet graag, de woorden ….”Goed gedaan!”

TwitterShare