Lief zijn 

Lief zijn
  

Vandaag zouden we het eigenlijk moeten hebben over hoe kinderen zwaaien naar de Sint die ons land binnenkomt. We zouden het moeten hebben over een videoboodschap van onze goedheiligman die de kinderen verblijdt met de mededeling dat ze iets krijgen omdat ze lief zijn geweest.

Helaas zagen we een videoboodschap met mannen niet gehuld in een rode mantel maar in een zwart pak. Geen boodschap van liefde maar van angstzaaien en haat. 
Iets bedekken met de mantel der liefde betekent dat we iets stilzwijgen en accepteren. 
De verschrikkelijke gebeurtenis van vrijdag 13 november 2015 in Parijs is er een die we voor onze kinderen niet hoeven stil te zwijgen en die we ook zeker niet hoeven te accepteren. 

We moeten het delen met onze kinderen omdat de eenvoud van het antwoord van het kind op onze gruwelijke boodschap precies laat zien wat we allemaal voelen. 
Het antwoord van het kind ligt niet in allerlei ingewikkelde discussies over het ontstaan van terreur. Het kind denkt niet aan geloof, aan de vraag of IS een breuk of continuering is van andere radicale groeperingen. 
“Waarom doen mensen nou zoiets, iedereen moet gewoon lief voor elkaar zijn.” 
Deze reactie van een kind maakt ons stil. Laten we hopen dat in onze stilheid de woorden van het kind zullen doorgalmen. De woorden : laten we gewoon lief zijn voor elkaar. 

TwitterShare